Realizacja usług z zakresu automatyki przemysłowej w tym wykonywanie projektów elektrycznych, prefabrykacja rozdzielni elektrycznych, programowania sterowników PLC, kompletacja i dostawa urządzeń, wykonania instalacji elektrycznych oraz kompletnych systemów sterowania i kontroli maszyn, systemów wizualizacji i sterowania procesami technologicznymi, budowa lokalnych sieci przemysłowych.

Współpracująca z nami kadra posiada uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania budową i robotami budowlanymi

Profesjonalna
obsługa

Kotły renomowanych
producentów

Sprawna i terminowa
realizacja